063_lu_nan_museu_berardo.jpg

Lu Nan, A Family Finishing Work for the Day, Tibet, 1999
Lu Nan