exp_observadores_c.jpg

Fotografia / Photograph: David Rato, 2011.